Kwaliteit

Algemeen
IJburg Accountants & Adviseurs investeert in kwaliteit. Niet alleen in de kwaliteit van onze diensten, maar ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Kwaliteit heeft niet alleen betrekking op de inhoud van ons werk, maar ook op service en betrokkenheid. Onze cliënten waarderen ons om het persoonlijk meedenken en om de ongevraagde adviezen. Ook klankborden wij graag met u over uiteenlopende vraagstukken.

Kwaliteitswaarborg
IJburg Accountants & Adviseurs is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) en Stichting Audit Only.

Door het volgen van de permanente educatie blijven wij voortdurend op de hoogte van de meeste ontwikkelingen op zowel fiscaal gebied als op het vlak van accountancy.

Integriteit
Integriteit is de basis van ons werk. Het zijn enerzijds onze mensen die de integriteit garanderen, door hun persoonlijke, betrouwbare inzet. Anderzijds is onze integriteit verankerd in een aantal wetten en regels van het vak van accountancy

Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)
Deze verordening legt de fundamenten voor ons vak: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Klachten- en meldingsregeling
Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Als u een klacht over IJburg Accountants & Adviseurs heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan de directie. U kunt dit binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden doen tijdens het evaluatiegesprek of via het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden. Wij streven ernaar uw klacht binnen twee weken te behandelen.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.