Onze diensten

Onze diensten
IJburg Accountants & Adviseurs is een full service accountants- en belastingadvieskantoor.
Wij adviseren met een toekomstgerichte blik en door de hoge mate van automatisering en efficiënte aanpak kunt u bij ons de accountantskosten beheersbaar houden.
We leveren de volgende diensten:

  • Opzetten, begeleiden, verzorgen en ondersteunen van financiële en salarisadministraties.
  • Begeleiden en opstellen van financiële rapportages, zoals prognoses en liquiditeitsbegrotingen.
  • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen.
  • Adviseren op het gebied van de administratieve organisatie, interne controle en interne beheersing.
  • Verstrekken van overige verklaringen (bijvoorbeeld een subsidieverklaring)
  • Verzorgen van fiscale aangiften en fiscaal advies.

Verzorgen van uw financiële administratie
Het verwerken van de administratie vormt het vertrekpunt voor verdere werkzaamheden. Efficiency staat daarbij voorop, of u nu de administratie in eigen beheer voert of aan ons uitbesteedt. Door de hoge mate van automatisering kunnen wij deze dienst niet alleen efficiënt, maar ook tegen een marktconform tarief aan u aanbieden.

Verzorgen van uw salarisadministratie
Door veranderingen in de wet- en regelgeving nemen de salarisverwerking en andere onderdelen van de salarisadministratie steeds meer tijd in beslag. IJburg Accountants & Adviseurs neemt deze graag van u over. Daarnaast houden wij u op de hoogte van relevante wetten en regels. Uiteraard passen wij deze ook toe op uw salarisadministratie.

Samenstellen/ beoordelen van jaarrekeningen
Omdat iedere onderneming jaarlijks een jaarrekening nodig heeft, stellen wij die voor u samen op basis van de door u aangeleverde gegevens en administratie. Wij zullen deze jaarrekening uiteraard met u bespreken, daarbij leggen wij het accent op de toekomst met als basis het achterliggende jaar. Ook wordt hierbij gekeken naar uw fiscale positie.

Een aantal beroepsgroepen, waaronder notarissen, gerechtsdeurwaarders, reisbureaus, professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders moet van hun toezichthoudende instantie (BFT) of beroepsorganisaties (SGR en BPBI) hun jaarrekeningen door een accountant laten beoordelen.

Onze beoordelingsverklaring geeft een onafhankelijk oordeel en een zekere mate van zekerheid over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en de effectiviteit van de administratieve organisatie. IJburg Accountants & Adviseurs heeft een ruime kennis van en ervaring met het afgeven van beoordelingsverklaringen bij voorgenoemde beroepsgroepen en kan de beoordelingsverklaring voor u verzorgen al dan niet in samenwerking met uw administratie- of accountantskantoor.

Audit / controle van de jaarrekening
IJburg Accountants & Adviseurs is voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten aangesloten bij Stichting Audit Only. Stichting Audit Only is een samenwerkingsverband van accountantskantoren met meer dan 200 medewerkers. Stichting Audit Only is als accountantsorganisatie in bezit van een wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten en is geregistreerd bij de AFM.

Doordat wij aangesloten zijn bij Stichting Audit Only zijn wij (de mensen van IJburg Accountants & Adviseurs) gerechtigd om Assurance werkzaamheden uit te voeren, zoals de (wettelijke) controle van de jaarrekening. Op deze wijze combineren wij kwaliteit en persoonlijk contact op effectieve en efficiënte wijze.

Verstrekken van overige verklaringen (bijvoorbeeld de subsidieverklaring)
Naast de controleverklaring bij de jaarrekening, kunt u ook bij ons terecht voor bijzondere controleverklaringen. Zo’n bijzondere controleverklaring heeft u bijvoorbeeld nodig als een derde dat vraagt, bijvoorbeeld de subsidieverstrekker. Organisaties kunnen voor verschillende doeleinden subsidies aanvragen en verkrijgen van overheidsinstellingen. Veelal wordt een subsidie toegekend met als vereiste dat een controleverklaring bij de verantwoording wordt afgegeven.

IJburg Accountants & Adviseurs heeft een ruime ervaring op het gebied van subsidieverklaringen. U kunt dan ook bij ons terecht voor de subsidieverklaring. Wij voeren voor u de controlewerkzaamheden uit en helpen u graag bij de financiële verantwoording, dan wel prestatieverantwoording aan de subsidieverstrekker.

IJburg Accountants & Adviseurs kan voor de ondernemer o.a. de volgende controleverklaringen afgeven:

  • Subsidieverklaringen;
  • Loonsomverklaringen;
  • Verklaring verzekerd belang.

Verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting
Als particulier wilt u niet te veel belasting betalen. Het is vaak lastig dit te realiseren vanwege de constant veranderende fiscale regels. Soms weet u niet of u gebruik maakt van alle mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Regelmatig maken we mee dat particulieren belastingvoordelen laten liggen door zelf de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

Fiscaal advies
IJburg Accountants & Adviseurs begeleidt haar cliënten bij fiscale vraagstukken.