Onderwijsaccountant

In IJburg Accountants & Adviseurs vindt u een jong en kwaliteitsgericht accountantskantoor dat kennis van en ervaring met onderwijs(-instellingen) en cultuur combineert met een proactieve, pragmatische houding, een kritische blik en heldere communicatie. Wij zijn een ervaren en betrouwbare marktpartij, gevestigd in Amsterdam. U vindt in ons ook een accountant die zijn kwaliteit meet aan het realiseren van uw ambities.

Wij hechten er waarde aan ‘naast’ onze cliënten te staan, waarbij we korte lijnen in communicatie hanteren. De voordelen van een compacte organisatie, zoals betrokkenheid, persoonlijke aandacht en scherpe tarieven maken IJburg Accountants & Adviseurs voor onze klanten aantrekkelijk. Dit is terug te zien in het feit dat onze klanten, waaronder de onderwijsinstellingen die wij bedienen, reeds jarenlang klant bij ons zijn.

Het team dat wij voorstellen kan deze beloften waarmaken: het heeft ruime ervaring met de verschillende dimensies die bij onderwijsinstellingen spelen.

Wij beschikken over ruime, specifieke ervaring met onderwijs(-gerelateerde) instellingen en zijn bijzonder gemotiveerd als accountant en adviseur met u in contact te komen. Wij zijn in de regio en daarbuiten een bekende speler met een goede reputatie op het gebied van controle van onderwijsinstellingen aan het worden. Daarnaast rekenen we een samenwerkingsverband VO-scholen, organisatieadviesbureau binnen het onderwijs, alsmede een muziekschool tot onze portefeuille. Wij voeren regelmatig overleg met het onderwijsadviesbureau over onderwijsvraagstukken en ontwikkelingen binnen de onderwijsbranche, waarbij uitkomsten aanknopingspunten geven voor onze natuurlijke adviesfunctie.

Niet alleen dragen wij zorg voor een betrouwbare en gedegen uitvoering van de door het ministerie van OCW voorgeschreven werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekening en het financieel beheer van de stichting, wij vervullen een actieve rol als adviseur.
In deze natuurlijke adviesfunctie signaleren wij potentiele risico’s tijdig en ondernemen we op proactieve wijze actie om deze risico’s samen met u tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, bijvoorbeeld door het uitbrengen van de managementletter, met daarin aanbevelingen ten aanzien van uw AO/IB.
Daarnaast fungeren we als klankbord, als het gaat om vraagstukken die binnen uw stichting spelen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en administratieve organisatie. En mocht onverhoopt de situatie zich voor dat wij onze controleaanpak abrupt moeten bijstellen, dan zijn wij hiertoe in staat en stellen ons flexibel op.

De gedreven aanpak van het controleteam en de verantwoordelijke Audit-partner zorgen voor een ‘open vizier’benadering zodat, passend binnen de opdracht, transparantie en duidelijkheid essentiële begrippen zijn. Onze controle aanpak zorgt ervoor dat u ‘in-control’ blijft.