MKB accountant

Ondernemen is een uitdaging. U ziet kansen, bent gedreven, neemt risico’s en gaat ervoor. Maar dat kan alleen als de cijfers ook op orde zijn en u onbezorgd kunt ondernemen.
Daar kan IJburg Accountants & Adviseurs u bij helpen. Door uw administratie te verwerken of als u deze zelf verwerkt het bieden van tussentijds inzicht in uw cijfers, waardoor u gefundeerde beslissingen kunt nemen. We denken graag in oplossingen, passend binnen de geldende wet- en regelgeving en staan graag naast de DGA.
IJburg Accountants & Adviseurs B.V. verricht een grote diversiteit aan werkzaamheden voor MKB-bedrijven. Hierbij valt te denken aan de verzorging van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting. Ook verzorgen wij de aangifte voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor de ondernemer.

Bij groei van de onderneming kan IJburg Accountants & Adviseurs B.V. ondersteunen bij de opzet en inrichting van de financiële administratie. Onze werkzaamheden kunnen dan verder bestaan uit een periodieke controle van de administratie, het verzorgen van maand en/of kwartaalcijfers en de samenstelling of beoordeling van de jaarrekening.

Ook als uw onderneming deel uitmaakt van een groter (buitenlands) concern kunnen wij de voor de consolidatie benodigde maand-, kwartaal en/of jaarcijfers opstellen en/of controleren.

Uiteraard kan IJburg Accountants & Adviseurs B.V. ook andere controleverklaringen of assurance-rapporten voor u verzorgen of uw (financiële) informatiesystemen doorlichten.