Audit

De controle van de jaarrekening kan worden onderscheiden in de wettelijke controle, verplicht volgens BW2 Titel 9*, en de vrijwillige controle voortkomend uit andere voorschriften en/of regelgeving of puur op verzoek van de opdrachtgever. Ten aanzien van de wettelijke controle opdrachten verrichten wij deze opdrachten als deelnemer Stichting Audit Only.

Indien een onderneming aan twee van de drie volgende eisen van artikel 2:396 voldoet, dient een wettelijke controle van de jaarrekening te worden uitgevoerd.

Omzet> 12 miljoen euro
Balanstotaal> 6 miljoen euro
Personeel> 50 personen (fte, gemiddeld)

In IJburg Accountants & Adviseurs (als deelnemer van Stichting Audit Only) vindt u een jong en kwaliteitsgericht accountantskantoor dat kennis van en ervaring van het uitvoeren van audits combineert met een proactieve, pragmatische houding, een kritische blik en heldere communicatie. Wij zijn een ervaren en betrouwbare marktpartij, gevestigd in Amsterdam. U vindt in ons ook een accountant die zijn kwaliteit meet aan het realiseren van uw ambities.

Wij hechten er waarde aan ‘naast’ onze cliënten te staan, waarbij we korte lijnen in communicatie hanteren. De voordelen van een compacte organisatie, zoals betrokkenheid, persoonlijke aandacht en scherpe tarieven maken IJburg Accountants & Adviseurs voor onze klanten aantrekkelijk. Dit is terug te zien in het feit dat onze klanten, waaronder de onderwijsinstellingen die wij bedienen, reeds jarenlang klant bij ons zijn.

Het team dat wij voorstellen kan deze beloften waarmaken: het heeft ruime ervaring met de verschillende dimensies die bij diverse branches kunnen spelen.

De cliëntenportefeuille met betrekking tot de controle-opdrachten is zeer divers te noemen: te weten respectabele middelgrote handels-/productiebedrijven en een grote verscheidenheid aan dienstverlenende bedrijven. Daarnaast omvatten de vrijwillige controles verenigingen en stichtingen, waaronder gesubsidieerde instellingen.

In de natuurlijke adviesfunctie van de accountant signaleren wij potentiele risico’s tijdig en ondernemen we op proactieve wijze actie om deze risico’s samen met u tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, bijvoorbeeld door het uitbrengen van de managementletter, met daarin aanbevelingen ten aanzien van uw AO/IB.
Daarnaast fungeren we als klankbord, als het gaat om vraagstukken die binnen uw stichting spelen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en administratieve organisatie. En mocht onverhoopt de situatie zich voor dat wij onze controleaanpak abrupt moeten bijstellen, dan zijn wij hiertoe in staat en stellen ons flexibel op.

De gedreven aanpak van het controleteam en de verantwoordelijke Audit-partner zorgen voor een ‘open vizier’-benadering zodat, passend binnen de opdracht, transparantie en duidelijkheid essentiële begrippen zijn. Onze controle aanpak zorgt ervoor dat u ‘in-control’ blijft.